Det har vært noen hektiske dager, med svært beskjeden postingsfrekvens i bloggen. Men så gjelder det da også å holde seg med et utvalg kanaler.

Av dagens publiseringer nevnes derfor kort:

Sånn. Det gikk  jo fort.

Reklamer