A G clamp

Image via Wikipedia

Det å formidle nyheter av lokalpolitisk betydning, er en risikosport jeg strengt tatt ikke unner noen, noe jeg mer enn én gang har erfart, i mine fattige forsøk på å stille lokalbefolkningens sug etter hyperlokale tidender. Senest i forbindelse med en liten halleluja-sak  for noen uker tilbake.

Den kom nok litt overraskende på ordføreren, som hadde vært på studietur til Tanzania, og som streksenspor sendte undertegnede en presiserende e-post ved hjemkomst (e-posten er et offentlig, postjournalført dokument, noe som rimeligvis opphever alle hensyn til eventuelt personvern – lenkene er det for øvrig jeg som har hektet på):

Tingingsbuss Våge – malkenes.

Sidan det synest uklart kva som førte til at Tysnes fekk ei tingingrute Våge – Malkenes, ønskjer eg å få fram saksgangen.

Prosjektet «Bedre kollektivtransport i distriktet(KID)» vart etablert og starta av Samferdselsdepartementet i 2007. I budsjettet for 2010 vidareførte og auka regjeringa desse midlane. I brev av 26.11.09 frå Hordaland fylkeskommune vart kommunane oppmoda om å søkja både om vidareføring av eksisterande og nye prosjekt.

Tysnes formannskap gjorde vedtak om å søkja midlar til drosjebuss Våge – Halhjem og ei mindre ordning på Reksteren.

Den politiske leiinga i Samferdselsdepartementet bestemte kva ruter som skulle få midlar. I brev av 10. mai frå Hordaland fylkeskommune fekk Tysnes kommune melding om at Samferdselsdepartementet hadde prioritert ruta med tingingbuss Våge – Malkenes. Kommunen valde ein kontaktperson som saman med fylkeskommunen utarbeide retningslinjer for den praktiske gjennomføringa.

Dermed var eit godt tiltak i gong, og me håpar mange vil nytta tilbodet slik at dette kan vera eit tilbod som på sikt kan stå på eigne bein. Det er nemleg føremålet i løpet av tre år.

Dette til orientering!

Ha ein fin dag!

Beste helsing Helge Hauge

______________________
Telefon: +47 53 43 70 13
Mobil: +47 99 64 01 23

___________________________________
Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse;
det går kopi av e-post til sekretariatet for ev. journalføring
i kommunen sitt sak- og arkivsystem.

Det er vel ikke fritt for at Dykkar vørdsame hoppet en smule i stolen, men e-posten kom midt i en, på annet hold, hektisk arbeidsdag, og ble liggende til jeg rakk å respondere neste morgen.

Det skulle vise seg at ordføreren gjerne ville ha e-posten publisert – noe jeg naturligvis var behjelpelig med, i en sak jeg publiserte rundt lunsjtider samme dag, som i sin tur resulterte i en telefon fra en av det forestående kommunevalgets ordførerkandidater i går ettermiddag, som igjen avstedkom denne presiseringen av i dag.

Men jeg må si jeg føler meg svært ukomfortabel med å havne i en slik skvis, mellom interesser med partipolitisk agenda forut for kommunevalg. Jeg er heller ikke videre fortrolig med at folk tror jeg har bygdeportalen som jobb – eller at jeg er en lokal ildsjel, som pusler med den på basis av et engasjement. Ingen av delene kunne være fjernere fra virkeligheten, i en hverdag (vel, helger inkludert, strengt tatt) som er fylt opp med helt andre gjøremål. Jeg hadde bare ikke hjerte til å si nei da bygdelaget ba meg bistå med portalen, vel vitende om at innsats for bygda forventes, om man skal ha håp om noen form for aksept.

Følgelig har jeg heller ingen betenkeligheter med å flagge partitilhørigheten uti venstrestolpen her, men episoden reiser en interessant problemstilling, idet jeg fort kan mistenkes for selv å springe partipolitiske ærend i mitt journalistiske virke. I den forbindelse akter jeg nu å utstyre alle saker med partipolitiske implikasjoner med det vi her på landet kaller en full disclosure. Ikke at den betyr all verdens, gitt mitt ideologisk høyrekonservative ståsted, med stor sympati for Venstre – og medlemskap i Arbeiderpartiet. En politisk schizofreni som utvilsomt er egnet til å vekke megen undring, men som faller oss som ikke trives med unison marsj svært naturlig.

Sånn. Gøy på landet.

Reklamer