Duoen Fair-play

I aften er det dans på lokalet, med duoen Fair-play (for oven), men/så jeg tror jeg blir her. Her skal det tilføyes at jeg helt oppriktig har vært i tvil, idet jeg rives mellom hensynet til et ungdomslag, som prisverdig nok prøver å få til noe, og utsiktene til en aften med duoen Fair-play – og megen landlig hålligång.

Imidlertid er jeg fritatt for kvalene, idet svigerforeldrene, som utgjør det tilgjengelige barnevaktalternativet, formodentlig også akter seg på tjo og hoi, slik at far og datter kan pusle med sitt, uforstyrret av skrålende festmennesker. Og for å være helt ærlig, er jeg ikke helt sikker på om jeg ennå er mentalt forberedt. Huset er dog representert – ved fruen.

Men jeg har bidratt aktivt til markedsføringen, med plakaten under (som jeg tror jeg alt har påpekt ikke er blant mine stolteste grafiske øyeblikk, men helt i tråd med formålet, meg tykkes), iherdig okkupasjon av førsteplass på forsiden med denne her – og nitide påminnelser via lokalportalens fjesbokprofil. Så kom ikke her.

Haustfest

Klokken er alt passert 17, og ungdommene er alt begynt å kjøre rundt og drikke øl, ser jeg utenfor nå, men jeg tror ikke det er for sent å melde seg på. Send en SMS til Ole, på 45667188 – om det da ikke er mulig å kjøpe billett ved fremmøte, da. Jeg tenker det, jeg.

P.S. L.U.L. står for Lunde ungdomslag

Reklamer