Flue og fluge

Det er gått ett år og halvannen uke siden husets håpefulle begynte i første klasse, med nynorsk som hovedmål – til fars store bekymring, må det medgis. Nå må det vel også tilføyes at bekymringen ikke har vært helt grunnløs, og faderens forsøk på bistand ikke udelt heldige – noe jeg har uttrykt bekymring for før, i en bloggpost av 5. september i fjor:

Som faderlig leksehjelp blir følgelig min store bekymring at jeg begår landlig vranglære over lave sko når jeg bistår vår håpefulle udi det norske og det engelske. For jeg kommer ikke forbi at jeg, helt utilsiktet, kan komme til å sabotere den rustikke tilnærmelsen til både engelsk og både norsk. Min egnethet som forelder er med ett stilt i et nytt og usedvanlig ubehagelig lys.

Og det er ikke til å komme forbi: Det har gått noen troll i ordene nå og da. Senest i går aftes, faktisk, da datteren arbeidet med f-lyden i norsk-oppgaveboken. Under tegningen av en flue hadde hun fylt inn fem bokstaver over de fem strekene, slik:

F l u e e

Jeg fikk rent vondt av henne, stakkar, men klandrer henne ikke. På hennes – og mitt – språk heter det granngivelig flue. At hun lot seg forvirre av at oppgaveboken insisterte på fem bokstaver, heller enn de på bokmål korrekte fire, er simpelthen forståelig. Mitt forsøk på å korrigere stavefeilen var, om mulig, hakket mer katastrofal. Salvesesfullt ba jeg den håpefulle viske ut u-en og e-en etter, og erstatte dem med en o og en g, slik at hun fikk:

F l o g e

I ettermiddag slo jeg like godt ordet opp, og her er hva jeg fikk:

fluge f2 (norr fluga; smh med flyge)
1 insekt av ordenen tovenger (Diptera), særleg av underordenen Cyclorrhapha / døgnf- / gjødself- / husf- / spyf- / falle som f-r i mengdevis / slå to f-r i ein smekk oppnå to føremål med éi gjerning / eg skulle gjerne ha vore f- på veggen (den gongen) løynleg til stades / setje f-r i hovudet på ein griller / ha f-r i magen vere nervøs, ha kriblingar
2 fiskekrok med kunstig, flugeliknande åte fiske med f-

Blodet frøs til is i årene. Du kan jo tenke deg gremmelsen…

Men jeg sverger: Det er det de sier her omkring. Det tror jeg nesten helt sikkert! Derfor fester jeg lit til at alle tysnesinger som leser dette, bruker kommentarfeltet til oppklaring av den formidable misforståelsen. Spørsmålet er altså: Heter det ikke «floge» på tysnesmål? Hvis så, kan det muligens tenkes at læreren ser mellom fingrene med datterens farsassisterte blemme.

Kommentarfeltet er åpent.

Reklamer