Kritisk til 3012-rapporten (Bladet Tysnes)

Tysnes kommune har de siste par årene hatt et prosjekt gående, som bærer det ubegripelige navnet 3012. Men nå er jeg litt klokere. Navnet refererer til «Ei aggressiv, akademisk utsegn frå kommunestyret i Tysnes kommune», om «[…] tretusen innbyggjarar på Tysnes innan 2012!», står det på kommunens hjemmesider.

Akademisk!

Da er det kanskje ikke så underlig om man mislykkes. Men formannskapet er misfornøyd med den nedslående sluttrapporten fra prosjektet, ifølge Bladet Tysnes:

Formannskapet er kritisk til sluttrapporten som er utarbeidd av Prosjekt 3012-gruppa. – Det er for mykje negativt som kjem fram, sa ordførar Helge Hauge tysdag.

– Eg er usikker på om det som kjem fram i rapporten skal stå som vår konklusjon. Eg synest det er litt for mykje negativt som kjem fram, mellom anna at gruppa ikkje er nøgd med samarbeidet, utdjupa Hauge.

Og var ikke alene om det:

Ordføraren fekk støtte frå Torstein Hatlevik (V). Hatlevik meinte formannskapet som styringsgruppe må ha ein eigen prosess og oppsummering av det toårige tiltaksprosjektet.

– Det er ikkje opplese og vedteke det som står i 3012-gruppa sin sluttrapport, la Hatlevik til.

Helge Hauge meinte også at «det bør utarbeidast noko i tillegg til sluttrapporten frå 3012».

– 3012-gruppa sin rapport skal sjølvsagt med, men me bør gjera vår eiga oppsummering, sa Hauge.

Et eksempel til etterfølgelse, mine damer og herrer. Jeg tror vi alle har mye å lære av formannskapet på Tysnes. Om virkeligheten smaker beskt, kan man saktens lage seg en parallell en. For helt oppriktig: Hvorfor skal nå alt være så negativt? Eskapisme har virket før.

Om ikke i lengden.

Og likevel lurer vi på hva distriktskommunene gjør feil.

Reklamer