D.D.E til Tysnesfest 2010. Faksimile fra Bladet Tysnes

Til sommeren arrangeres Tysnesfest på øyen vår for tredje gang. I siste utgave av lokalavisen proklamerer arrangørene stolt at trøndergruppen D.D.E. blir det store trekkplasteret, sammen med noen som kaller seg Nordic Tenors (som jeg med skam å melde ikke har videre kjennskap til), og buskerudbandet Donkeyboy.

Skal vi tro arrangørene, er det imidlertid ingen grunn til å fortvile. For, som de sier i lokalavisen:

– Visst [sic] alt går i boks, har me enno ikkje presentert det største namnet.

Nei, det får vi da inderlig ikke håpe, uten at jeg skal prøve å sette meg til doms over hva som er bra eller ei. Når alt kommer til alt, er smaken som baken, og er det slikt Folket™ vil ha, er alt i bunn og grunn i skjønneste orden (klipp fra årets Tysnesfest):

Reklamer