Reksteren skule legges ned?

Sjefredaktør Trine Eilertsen hadde en kommentar på prent i gårsdagens Bergens Tidende (den bærer i alle fall gårsdagens dato på nett), hvor hun prøver å sette fingeren på det hun mener utgjør selve hovedproblemet med rekruttering av spisskompetanse til Bygde-Norge:

I Norge er vi ikke flere enn at det er rift om den spisskompetansen som finnes, innenfor alle yrkesgrupper. Lyser en kommune ut en lærerstilling, eller en stilling som skal dekke kompliserte barnevernsutfordringer, er det ikke så lett å få de dyktigste på søkerlisten. Ikke fordi aversjonen mot å bo usentralt er så stor. Men fordi fagmiljøet oppleves som lite. Det er få å spille på, få å ha daglige diskusjoner med. Og, enda vanskeligere, i motsetning til for bare noen tiår siden, er det nå som regel to, og ikke en som skal ha jobb når noen skifter bosted. En dyktig kvinnelig pedagog vil høyst sannsynlig ha en partner som også ønsker en interessant jobb. Det er vanskeligere å oppdrive i en liten kommune.

Lunde skule på Tysnes

Lunde skule i Lundegrend på Tysnes.

Det har hun da også evig rett i. En av året ny lærer ved vår datters skole (bildet t.h.) slutter i jobben etter få måneder. Nå skal jeg ikke gi meg til å spekulere i årsakene, men jeg vil jo tippe at arbeidsmiljøet ikke er det mest stimulerende man kan tenke seg, enda hver enkelt av de ansatte, på i alt elleve personer, med stort og smått (SFO og assistenter), ganske sikkert er inspirerende nok, i kraft av seg selv. Mange nok til å utgjøre et tilstrekkelig givende fagmiljø, er de derimot ikke.

I løpet av våre få måneder her på Tysnes i Sunnhordland, ikke minst etter at jeg ble valgt inn i FAU (foreldrearbeidsutvalget), har vi fått rikelig anledning til å se hvor lave forventninger skolen selv har til rekruttering av kompetente lærekrefter – og hvor jubelen står i taket om man får tak i en halvstudert røver. Sånt no’ ha’kke vi i by’n, tenker jeg da, men synger strofen inni meg – i moll.

Jeg mener… Det er vår datters fremtid det handler om, for pokker! Sånt tar man ikke lett på.

Nå skal jeg ikke påberope meg selve løsenet i denne svært kompliserte problemstillingen, utover å peke på at det er lov å tiltrekke seg bærekraftig virksomhet, som vil gi rikelige ringvirkninger, også for det offentlige tilbudet – skoler inkludert.

Reklamer