Ballbingen i Lunde

Endelig har ungdommen i Lunde-grenden fått noe å fylle fritiden med. Det stilles store forventninger til ringvirkningene av den nye ballbingen, som åpnes høytidelig, med ordfører og annet storfolk, lørdag den 10. oktober. Og med stor festivitas for grendens store og små.

Ballbingefest

Tro om deg er jeg som er bymannen? I så fall må jeg si jeg føler meg fryktelig beæret. Og på kvelden blir det dans, kunne hustruen berette i går aftes, til inntekt for det gode formålet, som er blitt til på dugnad. Jeg måtte svare som sant var, at delaktighet under en bygdedans nok var litt av en barriere å forbryte, noe jeg er redd hun anså en nedsettende bemerkning, men jeg forsikrer: Lite ville være meg fjernere. Gi meg bare tid til å kjøpe kåbbåistøvler først.

Det står i det hele tatt stor respekt av bygdelaget i grenden, som trosser kommunal nedprioritering med en egeninnsats som fortjener honnør. Og bygdedansen er helt etter mønster av den amerikanske fiffens charity events – minus fiffen (om det da ikke fins en lokal variant jeg har gått glipp av).

Men det spørs om en ballbinge er nok til å snu ungdomsflukten. Eller om det overhodet fins noen tiltak som kan det.

Reklamer